Arbeta synonymHär är synonymer till ordet arbeta:

Synonymer till arbeta

Det svenska verbet arbeta används ofta för att beskriva handlingen att utföra ett arbete eller vara sysselsatt. Nedan listas några alternativa ord som kan användas för att beskriva att arbeta:

 • Jobba
 • Verka
 • Syssla
 • Verksamhet
 • Utföra
 • Anstränga sig
 • Engagera sig
 • Slita
 • Sköta
 • Utföra arbete

Exempel på användning av ordet arbeta

Här är några exempel på hur verbet arbeta kan användas i meningar:

 • Han började arbeta på det nya projektet med stor entusiasm.
 • Att arbeta i trädgården var hennes favoritsysselsättning.
 • De var tvungna att arbeta övertid för att slutföra uppgiften i tid.
 • Hon älskade att arbeta med barn och hjälpa dem att lära sig.
 • Efter att ha studerat i många år började han äntligen arbeta inom sitt drömyrke.
 • Att arbeta som volontär gav honom mycket tillfredsställelse.
 • Teamet arbetade hårt för att uppnå sina mål.
 • De arbetade tillsammans för att lösa problemet.

Varför är ordet arbeta viktigt?

Verb arbeta är av stor vikt inom flera områden, såsom yrkesliv, utbildning och personlig utveckling. Det används för att beskriva aktiviteter och handlingar som utförs för att uppnå ett mål, utveckla färdigheter eller bidra till samhället. Att förstå och använda ordet ”arbeta” korrekt är viktigt för effektiv kommunikation i många olika situationer.

Hur stavas arbeta?

Arbeta stavar man A-R-B-E-T-A. Det är ett verb som kan ändras beroende på tid och person, till exempel ”arbetar”, ”arbetade”, ”har arbetat”.

Arbeta i olika tempus

Verb arbeta används i olika tempus för att beskriva när arbetet utförs. Exempel: ”Han arbetar nu”, ”Hon arbetade igår”, ”Vi har arbetat hela veckan”.

Arbeta på engelska

Verb arbeta översätts till engelska som ”Work”. Det kan användas i en rad olika sammanhang för att beskriva processen att utföra ett arbete eller vara sysselsatt med något.


Om du finner något som inte stämmer eller har förslag på hur vi kan förbättra texten ovan, tveka inte att kontakta oss. Att noggrant överväga språkanvändning är väsentligt, och dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna erbjuda korrekt och användbar information till alla. Tänk på att synonymer och användningsexempel kan variera med dialekt, kontext och kulturella omständigheter.

Förståelsen av ordet ”arbeta” och dess korrekta användning är inte bara en fråga om lingvistisk precision utan också en aspekt av praktiskt liv och yrkesutveckling. Genom att djupgående förstå betydelsen och olika användningssätt av ”arbeta” kan vi underlätta kommunikationen och bidra till en mer produktiv och effektiv arbetsmiljö.