Anomali synonymHär är några synonymer till ordet anomali:

Synonymer till Anomali

 • Oregelbundenhet
 • Avvikelse
 • Absurditet
 • Märklighet
 • Ovanlighet
 • Mystifikation
 • Paradox
 • Udda företeelse
 • Särart
 • Excentricitet

Exempelmeningar med ordet anomali

Här är några exempelmeningar med ordet anomali:

 • Forskarna upptäckte en anomali i datamönstret som de inte kunde förklara.
 • Denna statistiska anomali kräver ytterligare undersökning för att förstå dess orsaker.
 • Historikern fascinerades av den politiska anomali som inträffade under den perioden.
 • Klimatologerna observerade en ovanlig anomali i temperaturkurvorna för året.
 • Den ekonomiska krisen var en sällsynt anomali i den annars stabila marknaden.
 • Anomalierna i beteendet hos vissa individer förbryllade psykologerna.
 • Forskningen om rymden avslöjade flera mysteriösa anomalier i universum.
 • Den kulturella anomalin blev föremål för intresse och debatt bland sociologerna.
 • Konstnären använde anomalierna i naturen som inspiration för sina verk.
 • Att förstå de sociala anomalierna i samhället är en utmaning för samhällsvetenskapen.

Anomali är ett ord som används för att beskriva något ovanligt, avvikande eller märkligt i förhållande till det normala. Det kan referera till en oregelbundenhet, en paradox eller en excentricitet som sticker ut från det förväntade eller det vanliga mönstret. Anomali kan också användas för att beskriva något som kräver ytterligare undersökning eller förklaring för att förstå dess natur eller orsaker.