ÄngHär är några synonymer till ordet Äng:

Synonymer till äng

Här följer några ord som kan användas som synonymer till ordet äng:

 • Gräsmark
 • Slätt
 • Bete
 • Gräsfält
 • Pasture
 • Gräsland
 • Meadow
 • Grönbete
 • Gräsplätt
 • Ljungmark

Exempel på användning av ordet äng

Här följer några exempel på hur ordet äng kan användas i meningar:

 • Barnen sprang glatt över ängen i jakt på fjärilar.
 • På våren blommar ängen upp i alla regnbågens färger.
 • Kossorna betade lugnt på den soliga ängen.
 • Det är härligt att ha en picknick på en blommande äng.
 • Från bergets topp hade man en underbar utsikt över den vidsträckta ängen.
 • Fåglarna kvittrade och vinden rufsade mjukt i gräset på ängen.
 • Många arter av vilda blommor kan hittas på denna äng.
 • Ängen vid huset är perfekt för sommarens lekar och spel.
 • När regnet föll, doftade ängen så friskt och jordnära.
 • Varje morgon gick hon sin promenad och passerade den vackra ängen.

Vad betyder äng?

Äng refererar till en öppen mark täckt av gräs, oftast omgiven av träd eller skog. Ängar kan vara naturliga eller skapade av människor genom jordbrukspraxis. De kan användas för betesmark för djur eller för rekreation. Ängar är viktiga ekosystem som stöder en mängd olika växter och djur och erbjuder en rad ekologiska tjänster, inklusive erosionsskydd och pollinatorhabitat.

Hur stavas äng?

Äng stavar man precis som det låter: Ä-N-G. Alltså inte Ängg eller eng.

Äng, ängen eller ängarna? Vad är rätt böjning?

Rätt böjning av ordet är äng i singular, ängen i bestämd form singular, och ängarna i bestämd form plural. ”Äng” betecknar en gräsmark, medan ”ängen” och ”ängarna” är specifika former som hjälper till att peka ut en specifik äng eller flera ängar. Det är viktigt att använda rätt form av ordet beroende på sammanhanget.