Vad betyder AM PM?Vad betyder AM PM? I många delar av världen används 12-timmarsklockan, där dagen delas in i två perioder: AM (ante meridiem, före middag) och PM (post meridiem, efter middag). Denna guide syftar till att förklara hur man kan översätta tider från AM/PM till det 24-timmarsformat som är standard i Sverige och ge tips för att underlätta denna omställning.

Förståelse av AM och PM

Grundläggande principer:

 • AM – Täcker perioden från midnatt (00:00) till precis före middag (11:59).
 • PM – Börjar från middag (12:00) och fortsätter till precis före midnatt (23:59).

Visuell översikt:

 • 12:00 AM motsvarar 00:00 (midnatt).
 • 12:01 AM till 11:59 AM motsvarar 00:01 till 11:59 (morgon till förmiddag).
 • 12:00 PM motsvarar 12:00 (middag).
 • 12:01 PM till 11:59 PM motsvarar 12:01 till 23:59 (eftermiddag till kväll).

Översättning till svensk tid

Steg-för-steg:

 1. Identifiera AM eller PM: Notera om tiden är angiven med AM eller PM för att avgöra vilken halva av dagen det gäller.
 2. Översättning av Tider Före Middag (AM): Tider angivna med AM behåller sitt numeriska värde men omvandlas direkt till 24-timmarsformat. Exempel: 9:00 AM blir 09:00.
 3. Översättning av Tider Efter Middag (PM): Lägg till 12 till den angivna tiden för att konvertera till 24-timmarsformat. Exempel: 4:00 PM blir 16:00.

Specifika exempel:

 • 7:00 AM → 07:00
 • 11:59 AM → 11:59
 • 12:00 PM (middag) → 12:00
 • 1:00 PM → 13:00
 • 11:00 PM → 23:00

Tips för smidig översättning

Användning av hjälpmedel:

 • Smarttelefoner och Datorer: Ställ in enheter på 24-timmarsformat för automatisk översättning.
 • Online Omvandlare: Använd webbaserade verktyg för snabb konvertering av specifika tider.

Minnesregler för AM PM

 • AM till PM: ”Lägg till ingenting” – AM-tider behåller sitt värde i 24-timmarsformat.
 • PM till Kväll: ”Lägg till tolv” – PM-tider kräver att du lägger till 12 för att få korrekt tid på dygnet.

Förståelse genom praktik:

 • Öva med Exempel: Gör övningar där du konverterar tider från AM/PM till 24-timmarsformat.
 • Användning i Vardagen: Försök att mentalt översätta tider du ser i media eller när du planerar resor.

Avancerade överväganden

Tidszoner:

När du översätter tider mellan olika länder, kom ihåg att även ta hänsyn till tidszonsskillnader. En tid angiven i EST (Eastern Standard Time) med AM/PM kan behöva justeras både för tidszon och format när den översätts till svensk tid.

Sommartid:

Var medveten om sommartid (daylight saving time) som kan påverka översättningen av tider, särskilt när du jämför internationella tider.

Sammanfattning av AM PM

Att översätta tider från AM/PM till det 24-timmarsformat som används i Sverige kräver grundläggande förståelse och lite övning. Genom att följa denna guide och använda de tillhandahållna tipsen och verktygen kan du enkelt anpassa dig till att hantera tider över olika format och tidszoner.